Класически серийни машини за шприцоване от Китай DAYA машини

Притискащата сила варира от 90 тона до 3000 тона.

Обемът на инжектиране (ps) варира от 133cm³ до 43904cm³.

инжекционното тегло (ps) варира от 121g до 49953g.

Популярен модел на инжекционни машини