Video per mos est scriptor

//Video per mos est scriptor