Класични серии машини за обликување со инјектирање од машини за Кина DAYA

Силата на стегање се движи од 90 тони до 3000 тони.

Волуменот на инјектирање (ps) се движи од 133cm³ до 43904cm³.

тежина на инјектирање (ps) се движи од 121 g до 49953 g.

список на модели

Популарен модел на машини за инјектирање во класична серија