Модел список на машина за обликување со инјектирање во класична серија

  • Силата на стегање на машината за обликување на инјектирање се движи од 90 тони до 3000 тони
  • Капацитет на инјектирање на машината за инјектирање се движи од 120 g до 40000 g