Машина за обликување на серво мотор со вбризгување од 400 тони под тестирање пред завршување и испорака.