Опис на проектот

подвижна лента

перформанси и карактеристика на подвижна лента

  • Транспортерот за ремени се опремува со еластично прилагоден уред за да се обезбеди сигурно работење.
  • Должината на подвижната лента за ремен може да се прилагоди според барањата на клиентот.
  • Висината на подвижната лента може да се прилагоди во рамките.
  • Транспортерот на ремените се опремува со плоча со преграда за блокирање на производите и материјалите за да се избегне пад.

Други помошни машини