Опис на проектот

силен дробилката

перформанси и карактеристика на дробилката

Уредот е применлив за централизирано прашкање на сите видови пластика, вклучувајќи го и отпадот од инекција, обликување на удар и формирање на истиснување. Структурата на дробилката е компактна за практично работење, лесно чистење и одржување што ја подобрува работната ефикасност. Забелешка: капацитетот на дробење зависи од дијаметарот на решетката на екранот.

Други помошни машини