เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบเซอร์โวมอเตอร์ขนาด 400 ตันภายใต้การทดสอบก่อนเสร็จสิ้นและส่งมอบ