เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบความเร็วสูง 450 ตันบรรจุลงในภาชนะขนาด 40 ฟุตและจัดส่งให้กับลูกค้าที่เคารพของเรา

เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบความเร็วสูง 450 ตันมักใช้สำหรับการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีผนังบาง เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร ช้อนส้อมพลาสติก ถัง ฯลฯ

แรงจับยึด: 4500KN

พื้นที่ผูกเหล็ก 750*700มม

เหมาะสำหรับทำ 6 ช่อง 8 ช่อง ฯลฯ ภาชนะผนังบาง